KREDİ ÇEŞİTLERİ ?
   
 
İşletme Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler;
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.
Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
Kredi Limiti:Risk Grubuna Göre 40.000 TL-50.000 TL-60.000 TL-70.000 TL-80.000 TL - 100.000 TL-125.000 TL
Kredi Vadesi : 1-5 yıl
Kredi Faiz Oranı :1 Yıl Vadeli % 4 , 1 Yıldan Daha Uzun Vadeli Senelik % 5 'tir.

Ödeme Taksitleri : AYLIK - 3 AYLIK - 6 AYLIK

 
Şoför Esnafına Taşıt Onarım Kredisi
Krediden Yararlanabilecekler;
Geçimini şoförlük veya nakliyecilikle sağlayan ve ticari amaçla kullanmak üzere tek taşıta sahip olan şoför ve nakliyeciler yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı;
Taşıtların bakım-onarımı ile lastik veya yedek parça alımı gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere iskonto veya işletme kredisi şeklinde kullandırılır.
Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek.
Kredi Limiti:Risk Grubuna Göre 40.000 TL-50.000 TL-60.000 TL-70.000 TL-80.000 TL - 100.000 TL-125.000 TL
Kredi Vadesi : 1-5 yıl
Kredi Faiz Oranı :1 Yıl Vadeli % 4 , 1 Yıldan Daha Uzun Vadeli Senelik % 5 'tir.